113713 - قوطی فلزی 200 گرمی قهوه

تعداد سفارش : 1000 عدد
زمان باقی مانده : -21 ساعت
تاریخ تایید : 1397/10/11
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل فروشنده
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 3000.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها: Full page photo.doc  
توضیحات درخواست :
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...