113636 - جام شیشه و شیشه 2جداره و آیینه

تعداد سفارش : 3000 متر
زمان باقی مانده : -4 ساعت
تاریخ تایید : 1397/08/30
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول :
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت :
پیوست ها: نامه.pdf  
توضیحات درخواست : • شیشه معمولی برای ساخت درب و پنجره آهنی • شیشه 2جداره برای ساخت درب و پنجره UPVC • شیشه سکوریت برای ساخت پنجره آهنی معمولی • آیینه معمولی برای تزئین کمد دیواری و داخل ساختمان
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...