114234 - کلینر 4 تیکه وندا

تعداد سفارش : 1000 عدد
زمان باقی مانده : -16 ساعت
تاریخ تایید : 1398/11/21
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل فروشنده
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : پاک کننده صفحه نمایش 4 تیکه
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...