113048 - شیر شیبه

تعداد سفارش : 240 عدد
زمان باقی مانده : -8 ساعت
تاریخ تایید : 1396/07/10
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : تحویل در محل
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 65000.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : دست کامل
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...