113050 - شمش ذغال های صنعتی

تعداد سفارش : 50 کیلوگرم
زمان باقی مانده : -8 ساعت
تاریخ تایید : 1396/07/12
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : تحویل در محل
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : کاربردی برای انواع وسایل برقی (فرض.درل)
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...