113047 - ماست سنتی دامداران

تعداد سفارش : 100000 عدد
زمان باقی مانده : -8 ساعت
تاریخ تایید : 1396/07/10
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : مراجعه حضوری
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 4000.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها: IMG_20170928_121659.jpg  
توضیحات درخواست : خریدماست سنتی دامداران جهت صادرات به کشورعراق باسپاس، 09140015501
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...