113005 - ست لباس فوتسال ساده قابل چاپ و کفش فوتسال

تعداد سفارش : 20 دست
زمان باقی مانده : -10 ساعت
تاریخ تایید : 1396/05/21
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : مراجعه حضوری
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست :
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...