113072 - اسانسور

تعداد سفارش : 1 قطعه
زمان باقی مانده : 0 ساعت
تاریخ تایید : 1396/08/13
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : تحویل در محل
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 0.00   تومان
نوع پرداخت : سایر
پیوست ها:
توضیحات درخواست : خرید و نصب آسانسور
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...