113083 - Controler bord battery charger

تعداد سفارش : 1 عدد
زمان باقی مانده : 0 ساعت
تاریخ تایید : 1396/08/21
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : مراجعه حضوری
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 7000000.00   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : Brand:chloride No:1057 No:cc6p No:sg1090-b هر کدام یک عدد
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...