مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی دخترانه

93   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :
مدیر : رضایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-ولی عصر - بالاتر از خیابان فرهنگ - پلاک 745- کدپستي 1193613347
مدیر : هاشمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-میدان 7 تیر - خیابان بختیار - پلاک 24 و 40- کدپستي 1574616711
مدیر : بهادری فر
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-کامرانیه - روبروی سازمان آب - پلاک 13- کدپستي 1951993311
مدیر : اردکانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 8-جانبازان (گلبرگ) غربی - نرسیده به میدان نبوت (هفت حوض)- کدپستي 1648895761
مدیر : ابراهیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-بزرگراه کاشانی - خیابان پیامبر غربی - بلوار مطهری - خیابان چهارم شرقی - پلاک 1- کدپستي 1471954171
مدیر : فاطمه فرقانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-پاسداران -میدان هروی -نرسیده به مرکز تجاری گلستان- پلاک 73- کدپستي 1568819511
مدیر : سراجیان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 4-تهرانپارس - فلکه چهارم - کوچه 220 غربی (شهید داداشی)- کدپستي 1653765311
مدیر : سراجیان
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 4-تهرانپارس - خیابان 220 غربی - پلاک 47- کدپستي 1653765199
مدیر : زهرا - عذرا فرح پور سیمار
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-شهرک قدس (غرب) - فاز 3 - خیابان سیف - کوچه سیزدهم - پلاک 5- کدپستي 1466736141
مدیر : فرشته منعمی مطلق
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 18-یافت آباد غربی - میدان الغدیر - خیابان زندیه - خیابان هاشمی - کوچه اصغر زندیه - پلاک 24- کدپستي 1377716157
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-سعادت آباد - نرسیده به خیابان سرو غربی - نبش شکوفه- کدپستي 1998799113
مدیر : بهرامچی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان نیایش - بلوار کوهسار - خیابان مدرسه- کدپستي 1488836161
مدیر : اشرف زاویه
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 4-تهرانپارس - خیابان 216 شرقی - پلاک 29- کدپستي 1655767181
مدیر : زهرا سادات صدرالحفاظی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 12-17 شهریور - خیابان خورشید - خیابان سادات - کوچه افراسیابی - پلاک 16- کدپستي 1151858961
مدیر : مهین بانو ظفری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-پونک-سردار جنگل - خیابان فجر 6 -کوچه بهار شرقی- پلاک1- کدپستي 1476947547
مدیر :
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-بلوار فرحزادی - تقاطع پل نیایش - خیابان تربیت معلم
مدیر : افزایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-پاسداران-خ.کلاهدوز-دیباجی جنوبی - خیابان سنجابی - کوچه میرفرشی - کوچه غفاری - پلاک 1- کدپستی 1951786141
مدیر : محبی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-کلاهدوز (دولت) - بعد از چهارراه قنات - کوچه ارم- کدپستی 1951734813
مدیر : حسینی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-شهرک قدس - بلوار فرحزادی - روبروی میدان تره بار - خیابان طاهرخانی - خیابان صحرا - پلاک 1- کدپستی 1981664113
مدیر : زعفرانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 3-خیابان شریعتی - دوراهی قلهک - خیابان صدیق - خیابان مطهری - بن بست صفایی - پلاک 7- کدپستي 1913753953