تولید و فروش پیراهن

396   شرکت و فروشنده
امنیت خرید :

زاگرس پوش

مدیر : رحیم چگنی
آدرس : کارخانه: ایران-لرستان-بروجرد-شهرک صنعتی - بلوار کارگر -کارخانه زاگرس پوش- کدپستي 6914198198

پوشاک یادگاری

مدیر : مهدی یادگاری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه سوم - پلاک 361- کدپستي 11458

پیراهن مژک

مدیر : حسن آقا جانی
آدرس : مغازه: ایران-تهران-تهران-مفتح ( روزولت ) - نرسیده به خیابان انقلاب - ساختمان جم - طبقه چهارم - پلاک 405

پیراهن هادی پخش

مدیر : هادی اقاهادی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه ششم - پلاک 615- کدپستي 1145813889

پوشاک رحیمی

مدیر : رحیمی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه دهم - پلاک 1018- کدپستي 11458

پوشاک بیانکو

مدیر : مرتضایی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - پاساژ فردوسی - پلاک 721 - طبقه ششم- کدپستي 1145817394

پوشاک قائم

مدیر : محرم محمدی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه 14- پلاک1411- کدپستي 11458

پوشاک ساحل

مدیر : عباس علی بینام
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1119- کدپستي 1145814193

پوشاک ماکزیم

مدیر : علی رضا خاموشی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه سوم - پلاک 339- کدپستي 1145813765

پیراهن سمیه

مدیر : کاظم رضازاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه دوم - پلاک 313- کدپستي 1145816768

پیراهن تک

مدیر : کریمی فر
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار آهنگران - کوچه صراف - پلاک 111- کدپستي 11657

پوشاک ارم

مدیر : کرم حاج حسینی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهار راه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه 5 - پلاک 320- کدپستي 1145816869

پوشاک نگار

مدیر : مهدی سیدصالحی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1106- کدپستي 1145814184

پیراهن سادات

مدیر : جعفری
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق کوچک - پلاک 7- کدپستي 11616

پوشاک برجیس

مدیر : محمود شجاعی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1101- کدپستي 1145814177

پوشاک مروارید

مدیر : محمد گودرزی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه دوازدهم - پلاک 1206- کدپستي 11458

پیراهن کاپیتان

مدیر : مجید رمضانی
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه پنجم - پلاک 506- کدپستي 1145813838

پوشاک آرمین

مدیر : اکبر رضازاده - محمود رضازاده
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-چهارراه استانبول - بازار بزرگ فردوسی - طبقه سوم - پلاک 449- کدپستي 1145816918

پوشاک صبا

مدیر : پیران
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه ششم - پلاک 620- کدپستي 11458

پوشاک نوپوش

مدیر : علی رضا نوپوش
آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-جمهوری - ساختمان پلاسکو - طبقه یازدهم - پلاک 1113- کدپستي 1145814199