فرم به هم پیوسته کاربن لس

کاغذ کامپیوتر-کاغذ پرینتر های سوزنی -کاغذ به هم پیوسته کاربن لس

فروشنده : کاغذ حساس نمابر مهر

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 5 سال عضویت ویژه
رول کاغذ : بله

اطلاعات خرید فرم به هم پیوسته کاربن لس


فروش فرم به هم پیوسته کاربن لس نام تجاری شماره مدل رول کاغذ بله .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/1d68e3ba-2227-465f-a974-6e03249701a5/Products/e8853c99-ee03-4fdb-9a36-9cfe7de02e0a/1/550/550/فرم-به-هم-پیوسته-کاربن-لس.jpg
عکس کاغد خود کپی / بدون کاربن ( کاربن لس ) کاغد خود کپی / بدون کاربن ( کاربن لس )
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
امیر عصاری کاغذ حساس نمابر مهر (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس شرکت کاغذ حساس نمابر مهر از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریکاغذ حساس نمابر مهر
ماهیتشرکت
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1376
شماره ثبت155761
تلفن 021-88313140
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.