فیلتر بر اساس کشور:
معرفی محصول

فرآورده های غلات

10 محصول
 • لازانیا ساده مانا

  حداقل میزان سفارش : 500 گرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • لازانیا سبزیجات مانا

  حداقل میزان سفارش : 300 گرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • پاستا پفکی مانا

  حداقل میزان سفارش : 1 بسته
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • پاستا دکمه ای مانا

  حداقل میزان سفارش : 60 گرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • پاستا سبزیجات مانا

  حداقل میزان سفارش : 60 گرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • اسپاگتی 1.4 مانا

  حداقل میزان سفارش : 1000 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • اسپاگتی 1.6 مانا

  حداقل میزان سفارش : 1000 بسته
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • اسپاگتی لینگوئینی مانا

  حداقل میزان سفارش : 700 گرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  گواهی نامه ها:,BRC,EEC,FDA,GAP,GMP,HACCP,IFS,IMO,ISO,JAS,KOSHER,NOP,OCIA,QS مواد تشکیل دهنده اولیه:,Buckwheat,Corn,Durum Wheat,Rice نوع فرآوری:,Hand Made,Baked,Unrefined,Refined,Fried ویژگی ها:,Gluten-Free,Low-Carb,Low-Fat,Low-Salt,Low-Sodium,Normal,Sugar-Free نوع پاستا:,Alphabets,Macaroni,Rotini / Spirals / Twists,Angel Hair / Capellini / Fine Hairs,Manicotti,Bow Ties / Farfalle / Butterflies,Medium Egg Noodles,Medium Shells / Conchiglie / Shells,Ditalini,Wide Egg Noodles,Spaghetti,Orzo / Barley,Vermicelli,Fusilli,Penne / Mostaccioli,Wagon Wheels / Ruote / Wheels,Lasagne,Radiatore / Radiators,Ziti / Bridegrooms,Linguine / Little Tongues,Rigatoni / Large Grooved,Jumbo Shells سبک:غیره شکل:غیره بسته بندی:,Bag,Bottle,Box,Bulk,Gift Packing,Sachet,Vacuum Pack

 • آرد تک ماکارون 500 گرم تک ماکارون

  حداقل میزان سفارش : 1 بسته
  قیمت پیشنهادی : -

  ساخته شده از:گندم محل تولید:ایران نام تجاری:تک ماکارون نوع:آرد چندمنظوره بسته بندی:کیسه و پاکت

 • کورن فلکس آلمانی کانتری فارم

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  گواهی نامه ها:,BRC,GMP,HACCP,ISO گروه سنی:Children سبک:Fresh نام تجاری:Country Farm


صفحه:1

[ تبلیغات در تجارت الکترونیک اول ]
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.