مواد شیمیایی آلی پایه

    محصولات : 42
امنیت خرید :

فنل کریستال Phenol

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 210 کیلوگرم

روغن کرچک Castor Oil

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم

تری کلرو اتیلن TCE

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 300 کیلوگرم

استن دارویی

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 160 کیلوگرم