[پارامترهای انتخاب شده]
جزئیات محصول
فیلتر بر اساس کشور:
معرفی محصول

رنگ و پوشش صنعتی مواد اولیه اصلی: اکریلیک

52 محصول
 • رنگ نانو ویژه ماشین تراک میکسر

  حداقل میزان سفارش : 200 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو ویژه پمپ بتن زمینی

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو ویژه پمپ بتن دکل هوایی

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو ویژه بچینگ (Beijing)

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو ماشین تراک میکسر

  حداقل میزان سفارش : 60 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو پمپ بتن زمینی

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو پمپ بتن دکل هوایی

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نانو ساختمانی بچینگ (Beijing)

  حداقل میزان سفارش : 100 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : لطفا تماس بگیرید

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:مدل های مختلفی دارد نام تجاری:SGH روش استفاده:برس MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,رنگ کاغذ,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ ترافیکی دو جزئی R211

  حداقل میزان سفارش : 250 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : 105000-140000 ریال ایران

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:چند جزئی مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:R211 نام تجاری:رنگ ترافیک روش استفاده:غلطک یا کارتک یا ماله MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:رنگ علائم جاده ای

 • رنگ ترافیک یک جزئی سرد R111

  حداقل میزان سفارش : 250 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : 65000-75000 ریال ایران

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:رنگ ترافیکی مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:R111 نام تجاری:رنگ ترافیک روش استفاده:اسپری MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:رنگ علائم جاده ای

 • رنگ اکریلیک نیمه براق سطوح داخلی

  حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
  قیمت پیشنهادی : تماس گرفته شود

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:- مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:- نام تجاری:رنگ پرشان روش استفاده:برس MF:- شماره CAS:- شماره EINECS:- کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ و پوشش ساختمانی

 • رنگ قهوه ای ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ نارنجی ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ صورتی ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ سورمه ای ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ سفید ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ خاکستری ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ یشمی ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ سبز ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع مواد اولیه اصلی:اکریلیک نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ اتومبیل,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک

 • رنگ آبی ساختمان از نانو عایق

  حداقل میزان سفارش : -
  قیمت پیشنهادی : -

  وضعیت:پوشش مایع نام های دیگر:نانو عایق ساختمانی مواد اولیه اصلی:اکریلیک شماره مدل:NANO نام تجاری:S.G.H روش استفاده:با تمام وسایل رنگ آمیزی برس،اسپری و ... کاربرد:,رنگ لوازم خانگی,رنگ قایق,رنگ و پوشش ساختمانی,رنگ و پوشش عایق الکتریکی,رنگ مبلمان,پوشش پلاستیک,رنگ علائم جاده ای,رنگ لاستیک


صفحه:1 2 3

[ تبلیغات در تجارت الکترونیک اول ]
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.