دستگاه سیستم هشدار همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

دستگاه سیستم هشدار همگانی حساس به امواج اولیه زلزله،اعلام زلزله،قطع گاز،اعلام حریق،آوار،آتش سوزی
حداقل سفارش : -
نحوه تحویل : تحویل در محل, تحویل از انبار, ارسال پستی

فروشنده : ساغر گستر هستی

عضو تایید شده : بلی عضو تایید شده
سابقه عضویت ویژه : 5 سال عضویت ویژه
نوع : سایر تجهیزات هوشمند ساختمانی
نام تجاری : S.G.H

اطلاعات خرید دستگاه سیستم هشدار همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

جهت بازدید به قسمت فایل های مرتبط رجوع نمایید و مطلب دستگاه اطلاع رسانی زلزله به عموم را مطالعه نمایید

فروش دستگاه سیستم هشدار همگانی حساس به امواج اولیه زلزله نوع سایر تجهیزات هوشمند ساختمانی محل تولید نام تجاری S.G.H .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2b74f8fa-dc18-4f93-94b6-ea92d8fa75b7/Products/54b96aa6-81d1-46a6-a2f8-a3b47ec41ff5/1/550/550/دستگاه-سیستم-هشدار-همگانی-حساس-به-امواج-اولیه-زلزله.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2b74f8fa-dc18-4f93-94b6-ea92d8fa75b7/Products/54b96aa6-81d1-46a6-a2f8-a3b47ec41ff5/2/550/550/دستگاه-سیستم-هشدار-همگانی-حساس-به-امواج-اولیه-زلزله.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2b74f8fa-dc18-4f93-94b6-ea92d8fa75b7/Products/54b96aa6-81d1-46a6-a2f8-a3b47ec41ff5/3/550/550/دستگاه-سیستم-هشدار-همگانی-حساس-به-امواج-اولیه-زلزله.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2b74f8fa-dc18-4f93-94b6-ea92d8fa75b7/Products/54b96aa6-81d1-46a6-a2f8-a3b47ec41ff5/4/550/550/دستگاه-سیستم-هشدار-همگانی-حساس-به-امواج-اولیه-زلزله.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/2b74f8fa-dc18-4f93-94b6-ea92d8fa75b7/Products/54b96aa6-81d1-46a6-a2f8-a3b47ec41ff5/5/550/550/دستگاه-سیستم-هشدار-همگانی-حساس-به-امواج-اولیه-زلزله.jpg
عکس تجهیزات ساختمانی هوشمند (خانه هوشمند) تجهیزات ساختمانی هوشمند (خانه هوشمند)
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
آقای عابدی ساغر گستر هستی (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس شرکت ساغر گستر هستی از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریساغر گستر هستی
ماهیتشرکت
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1385
شماره ثبت4672
تلفن 021-22428675~8
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.