نرم افزار های جامع و یکپارچه مالی ملک

نرم افزار های جامع و یکپارچه مالی ملک ، مجموعه نرم افزار های حسابداری و کاربردی برای شرکت های بازرگانی، خدماتی، فروشگاه ها و ...
قیمت : 5800000 ریال ایران درخواست قیمت روز
حداقل سفارش : 1 عدد
نحوه تحویل : تحویل در محل
نام تجاری : توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک
سیستم عامل تحت پشتیبانی : ,Linux,Mac,Windows
نوع : مالی و تجاری
وضعیت محصولات : موجود در انبار
نسخه نوع : سازمانی

اطلاعات خرید نرم افزار های جامع و یکپارچه مالی ملک

نرم افزار های جامع و یکپارچه مالی ملک 

بسته جامع و یکپارچه مالی شامل: حسابداری-خزانه داری- انبار- خرید و فروش- اموال- حقوق و دستمزد- دستیار- گزارشات مدیریتی

بسته بازرگانی شامل: حسابداری مالی- خزانه داری-خرید و فروش-  انبار - دستیار- گزارشات مدیریتی

بسته مالی وخرید و فروش شامل: حسابداری مالی- خزانه داری-خریدو فروش- گزارشات مدیریتی- دستیار

بسته خدماتی و اداری شامل: حسابداری مالی- خزانه داری- حقوق و دستمزد- دستیار- گزارشات مدیریتی

بسته مالی شامل: حسابداری مالی- خزانه داری- گزارشات مدیریتی

بسته اداری شامل: حسابداری مالی- حقوق و دستمزد- دستیار- گزارشات مدیریتی

بسته حسابداری و انبارداری شامل: حسابداری مالی- انبار- گزارشات مدیریتی

بسته فروشگاهی شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- خرید و فروش- گزارشات مدیریتی

بسته فروشگاهی مشاغل شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- خرید و فروش- گزارشات مدیریتی

نرم افزار جامع و یکپارچه مالی نامحدود برای 5 شرکت شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری-حقوق و دستمزد- گزارشات مدیریتی-خریدو فروش

نرم افزار جامع و یکپارچه مالی 30 کاربر و 5 شرکت شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- حقوق و دستمزد- گزارشات مدیریتی-خریدو فروش

نرم افزار جامع و یکپارچه مالی و کشتارگاهی نامحدود برای 5 شرکت شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- حقوق و دستمزد-دستیار- خزانه داری- گزارشات مدیریتی- خرید و فروش

نرم افزار مالی کشتارگاهی 30 کاربر 5 شرکت شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری-خرید و فروش- گزارشات مدیریتی

نرم افزار آموزشی سطح 1 شامل:حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- حقوق و دستمزد- دستیار- اموال- گزارشات مدیریتی- خرید و فروش

نرم افزار آموزشی سطح 2 شامل: حسابداری مالی- انبار- خزانه داری- حقوق و دستمزد- دستیار- اموال- گزارشات مدیریتی- خرید و فروش


فروش نرم افزار های جامع و یکپارچه مالی ملک نام تجاری توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک سیستم عامل تحت پشتیبانی ,Linux,Mac,Windows شماره مدل نوع مالی و تجاری وضعیت محصولات موجود در انبار نسخه نوع سازمانی .

http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3deb1629-c2ea-440a-99d6-827b82c3c4d4/Products/3afdf349-08db-4c6f-92f6-4ee1e2f17021/1/550/550/نرم-افزار-های-جامع-و-یکپارچه-مالی-ملک.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3deb1629-c2ea-440a-99d6-827b82c3c4d4/Products/3afdf349-08db-4c6f-92f6-4ee1e2f17021/2/550/550/نرم-افزار-های-جامع-و-یکپارچه-مالی-ملک.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3deb1629-c2ea-440a-99d6-827b82c3c4d4/Products/3afdf349-08db-4c6f-92f6-4ee1e2f17021/3/550/550/نرم-افزار-های-جامع-و-یکپارچه-مالی-ملک.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3deb1629-c2ea-440a-99d6-827b82c3c4d4/Products/3afdf349-08db-4c6f-92f6-4ee1e2f17021/4/550/550/نرم-افزار-های-جامع-و-یکپارچه-مالی-ملک.jpg
http://resource.1st.ir/CompanyImageDB/3deb1629-c2ea-440a-99d6-827b82c3c4d4/Products/3afdf349-08db-4c6f-92f6-4ee1e2f17021/5/550/550/نرم-افزار-های-جامع-و-یکپارچه-مالی-ملک.jpg
عکس نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
ارتباط آنی با تامین کننده محصول
جناب آقای حسن صادقیان توسعه سیستمهای کاربردی و حسابداری ملک (تامین کننده محصول)
پیام
اطلاع رسانی به فروشنده

اطلاعات تماس شرکت توسعه سیستمهای کاربردی و حسابداری ملک از لیست مشاغل پرتال اول

نام تجاریتوسعه سیستمهای کاربردی و حسابداری ملک
ماهیتشرکت
نوع سهامیخصوصی
سال تاسیس1381
شماره ثبت197993
تلفن 021-88349844 الي 5
Copyright 2010-2017 1st.ir. All rights reserved.