یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
موسسه هادیان شهر تهران

موسسه هادیان شهر تهران

نام مدیر : جناب آقای فیاضی

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-88417500  
فکس 021-88458698  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خ سهروردی شمالی - خیابان میرزایی زینالی - پلاک 60- کدپستي 15686  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.