یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
ارتباط با فروشنده

از من بپرسید
صادرات میوه اتحاد

شرکت صادرات میوه اتحاد

نام مدیر : جناب آقای محمود رزازیان

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-22039233  
فکس 021-22039244  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان ولیعصر- خیابان مقدس اردبیلی- خیابان ج-پلاک20- کدپستي 1967917661  
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
صادرات میوه
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.