تماس با فروشنده
لوگو شرکت فن آوری اوج اندیشه

شرکت فن آوری اوج اندیشه

نام مدیر : مجتبی معصومی

اطلاعات تماس فن آوری اوج اندیشه

وب سایت وب سایت www.ojeandisheh.com
تلفن تلفن 021-88739060
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 021-88739040
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان سهروردی شمالی - چهار راه کیهان - خیابان میرزایی زینالی - پلاک 123 - طبقه چهارم - واحد 6

مشخصات شرکت فن آوری اوج اندیشه

نام تجاری
ماهیت شرکت
نوع سهامی خصوصی
سال تاسیس 1383
شماره ثبت 223445

سایر زمینه های فعالیت

آخرین بروزرسانی : 1393/07/28

محصولات و خدمات

فیس پلیت ایفاپل EFAPEL Face plate 45971SBR
بدنه و درب ترانکینگ 50*75- 16010CBR ایفاپل(EFAPEL)
پریز تلفن R j 11 سری 45 - 45972SBR ایفاپل(EFAPEL)
بدنه و درب ترانکینگ 50*110-10090CBR ایفاپل(EFAPEL)
بدنه و درب ترانکینگ 50*185- 16040CBR ایفاپل(EFAPEL)
پریز برق ارت شوکو سفید سری 45 - 45131SBR ایفاپل(EFAPEL)
فیس پلیت ایفاپل EFAPEL Face plate 45977SBR
فریم پریز ضخیم 60*60-10985ABR ایفاپل(EFAPEL)
پریز شبکه Cat.5e سری 45 - 45975SBR ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز شش ماژول 45*45 درب 60 - 10953ABR ایفاپل(EFAPEL)
پریز شبکه Cat.6 سری 45 - 45978SBR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال درب 50*155- 16034ABR ایفاپل(EFAPEL)
پارتیشن 50*75-10099ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال درب 50*185- 16044ABR ایفاپل(EFAPEL)
مسدود کننده 50*185- 16045ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال درب 50*110-10094ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه خارجی 50*155- 16036ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال درب 50*75- 16014ABR ایفاپل(EFAPEL)
پارتیشن 50*110- 10099ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ 50*75- 16971ABR ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز دو ماژول 45*45 درب 60 - 10986ABR ایفاپل(EFAPEL)
سه راه 50*155- 16031ABR ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز شش ماژول 45*45 درب 75 10954ABR ایفاپل(EFAPEL)
بلانک ماژول 45 - 45970SBR ایفاپل(EFAPEL)
فیس پلیت ایفاپل EFAPEL Face plate 45976SBR
سه راه 50*110-10098ABR ایفاپل(EFAPEL)
مسدود کننده 50*75- 16015ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه خارجی 50*185- 16046ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه خارجی متغیر 50*110-10096ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه داخلی متغیر 50*110-10092ABR ایفاپل(EFAPEL)
سه راه 50*185- 16041ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه قائم 50*110-10093ABR ایفاپل(EFAPEL)
ترانک کف 17*75 - 10120CCZ ایفاپل(EFAPEL)
سه راه 50*110-10091ABR ایفاپل(EFAPEL)
مسدود کننده شبکه 50*110-10095ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه داخلی 50*185- 16042ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه قائم 50*75- 16013ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه داخلی متغیر 50*75- 16012ABR ایفاپل(EFAPEL)
پارتیشن 50*185- 10099ABR ایفاپل(EFAPEL)
سه راه 50*75- 16011ABR ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز چهار ماژول 45*45 درب 75 - 10952ABR ایفاپل(EFAPEL)
پریز برق ارت شوکو سفید سری 45 -45131SBR ایفاپل(EFAPEL)
بدنه و درب ترانکینگ 50*155 با دو محفظه 16030CBR ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز چهار ماژول 45*45 درب 60 - 10951ABR ایفاپل(EFAPEL)
پارتیشن 50*155- 10099ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ 50*185- 16971ABR ایفاپل(EFAPEL)
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ 50*155- 16971ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه خارجی متغیر 50*75- 16016ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه داخلی 50*155- 16032ABR ایفاپل(EFAPEL)
مسدود کننده 50*155- 16035ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه قائم 50*185- 16043ABR ایفاپل(EFAPEL)
زاویه قائم 50*155- 16033ABR ایفاپل(EFAPEL)
نگهدارنده کابل 10987ABR ایفاپل(EFAPEL)
پریز برق ارت شوکو قرمز سری 45 - 45131SVM ایفاپل(EFAPEL)
فریم پریز استاندارد 60*60-10984ABR ایفاپل(EFAPEL)