یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی

اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی

نام مدیر : جناب آقای محمدباقر فرهمندزاده

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-33912738   بیشتر
فکس 021-33905816  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فردوسی - جنب روزنامه کیهان - پلاک 55- کدپستي 1144813833  
ماهیت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.