یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
ترمینال غرب - تعاونی 15

شرکت ترمینال غرب - تعاونی 15

نام مدیر : جناب آقای سعادت علی یزدانی

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-44662947   بیشتر
فکس 021-44664932  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 5-بزرگراه جناح - ترمینال غرب- کدپستي 1391653161  
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.