یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان

اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان

نام مدیر : جناب آقای تقی علی اکبری

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-88829823   بیشتر
فکس 021-88303764  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-سلیمان خاطر ( امیر اتابک ) - خیابان ملایری پور - پلاک 37  
ماهیت انجمن ها و اتحادیه ها
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.