تماس با فروشنده
لوگو شرکت فروشگاه شریعتی

فروشگاه شریعتی

نام مدیر : محمد شریعتی

اطلاعات تماس فروشگاه شریعتی

وب سایت وب سایت www.mashinhesabshop.com
تلفن تلفن 021-88342069, 021-88842931
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان ایرانشهرجنوبی - پائینتر از طالقانی - پلاک 114 - زیر همکف - واحد 4- کدپستي 1581717831

مشخصات فروشگاه شریعتی

نام تجاری
ماهیت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

سایر زمینه های فعالیت

فروشگاه شریعتی بادارابودن نماداعتمادالکترونیکی نماینده ی رسمی شرکت (دایاسیستم)کاسیو.شارپ وسیتیزن.عرضه کننده ی کلیه ماشین حساب های علمی.علمی مهندسی.مهندسی باقابلیت رسم نمودار.رومیزی وبانکداری وحسابداری ومترجم های انگلیسی وزبان های دیگرآماده ی ارائه این محصولات بابهترین قیمت به شرط تصدیق میباشد.لذاازکلیه ی دانشجویان.دبیرستانی ها .بازاری ها.فروشندگان.وارگا نهای بانکی وکشوری اداره جات دولتی وخصوصی تقاضاداریم جهت تامین نیازهای خودویااستعلام قیمت اصلی به وب سایت این فروشگاه مراجعه کرده ویابصورت حضوری ویاتلفنی ازقیمت محصول خوداطمینان حاصل کنید.
آخرین بروزرسانی : 1396/07/23

محصولات و خدمات

ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-315TV
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO AX-120ST
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO HL-820LV BK
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DX-120ST
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MJ-120D
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-1000TW
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO GX-120S
ماشین حساب رومیزی کاسیو CASIOمدل GX-120S
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SX-320-PW
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO D60-L
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل PD - 140 L
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-100MS
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO GX-12S
ماشین حساب علمی مهندسی کاسیو CASIO مدل fx-350MS
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-350ES PLUS
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO NJ-120D
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-270 TV
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-82MS
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO JS-140TVS
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-414N
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO WD-220MS-WE
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO LC-1000TV
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-509W
ماشین حساب رومیزی شارپ مدل SHARP CH-312
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-5250
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-1110TV-OE
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-85MS
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO HL-815 -LW
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DZ-12S
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-740N
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO LC-160LV-BK
ماشین حساب علمی مالی مهندسی کاسیو مدل FC-100V
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل DS-2000
ماشین حساب چاپگر رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-4310
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MJ-100D
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-470V
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO GX-16S
ماشین حساب چاپگر شارپ مدل SHARP EL-2607P
ماشین حساب علمی مهندسی کاسیو CASIOمدل fx-991MS
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DM-1200MS
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-787TV-BK
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO FC-200V
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO AX-12S
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DS-1TS
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DJ-120D
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO JJ-120D
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-444S
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-85ES PLUS
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل PD - 16 L
ماشین حساب رومیزی شارپ مدل SHARP CH-612
ماشین حساب رومیزی شارپ مدل SHARP CS-2130
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو مدل CASIO HR-8TM-BK
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-520W
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-9900
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-100N
ماشین حساب چاپگر رومیزی شارپ مدل SHARP CS-4194HC
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-531WH
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MV-210
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو CASIO مدل DR-140TM
ماشین حساب جیبی پارس حساب مدل CK - 2000
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DS-3TS
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DM-1600S
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO D40-L
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DV-220
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO HL-4W
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO GZ-12S
ماشین حساب رومیزی شارپ مدل SHARP EL-2135
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-20NC
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DS-2TS
ماشین حساب رومیزی شارپ مدل SHARP EL-421M
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل PJ - 3000 NC
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-435N
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل PD - 30 L
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SX-100W
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO FX-991 ES PLUS
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-340VA
ماشین حساب جیبی شارپ مدل SHARP EL-143S
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO JV-220
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN LC-210N
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CT-666N
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SX-300-PW
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو مدل CASIO HR-150TM
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-320TV
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CCC-112
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-100NC-RD
ماشین حساب مهندسی پارس حساب مدل PX-3000 PLUS
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN SDC-760N
ماشین حساب چاپگر رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CX-77BN
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-200N
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO GX-14S
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN CT-300J
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DJ-220D
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو CASIO مدل DR-120TM-WE
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DS-120TV
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-570MS
ماشین حساب چاپگر رومیزی پارس حساب مدل PR-8420LP
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL300VC
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO JW-200TW
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN LC-110N
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-10VC
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-570ES PLUS
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CT-600J
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DX-12S
ماشین حساب مهندسی شارپ مدل SHARP EL-506W
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CT-780
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-300NC
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DM-1400S
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل DS-4130
ماشین حساب علمی مهندسی کاسیو مدل CASIO FX-3650P
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO AX-120S
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو مدل DR-240TM
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CT-555N
ماشین حساب مهندسی پارس حساب مدل PX-5600PV
ماشین حساب چاپگر رومیزی شارپ مدل SHARP EL-2902C
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-377
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO FX-9860GII
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-1012
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CLASSPAD 330
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-760LB-BK
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-1010
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-3950P
ماشین حساب و یادداشت دیجیتال پارس حساب مدل SF - 200
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DX-120S
ماشین حساب رومیزی سیتی زن مدل CITIZEN CT-770
ماشین حساب ایرانی پارس حساب مدل DS-206L
ماشین حساب مهندسی کاسیو برنامه پذیرCASIO مدل FX-4500PA
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-6NC
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SX-220
ماشین حساب جیبی کاسیو مدل CASIO SL-797TV-BK
ماشین حساب چاپگر رومیزی کاسیو مدل CASIO HR-100TM
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN SLD-322BK
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO JS-120TVS
ماشین حساب جیبی سیتی زن مدل CITIZEN LC-310N
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO MS-6VC
ماشین حساب چاپگر رومیزی پارس حساب مدل PR-8620LP
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO fx-82ES PLUS
ماشین حساب ضد آب کاسیو مدل CASIO WM-220T
ماشین حساب مهندسی پارس حساب مدل PX-4600 PLUS II
ماشین حساب رومیزی کاسیو مدل CASIO DJ-240D
ماشین حساب مهندسی کاسیو با قابلیت رسم نمودارمدل fx-CG20
کابل اتصال کاسیو casio fx-5800p
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CASIO FX-5800P
ماشین حساب مهندسی باقابلیت رسم نمودارتگزاس TEXASمدل TI-89 Titanium
ماشین حساب لامپی شارپ مدل SHARP CS-2122H
ماشین حساب مهندسی پارس حساب مدل PX-6000
ماشین حساب مهندسی پارس حساب مدل GX-8000
درب ماشین حساب کاسیو مدل Casio 5800
ماشین حساب مهندسی باقابلیت رسم نمودار تگزاس مدل TI-Nspire™ CX CAS
ماشین حساب مهندسی کاسیو CASIO باقابلیت رسم نمودار مدل FX-9860 GII SD
قلم کلاس پد Casio ClassPad 330
ماشین حساب مهندسی کاسیو مدل CLASSPAD FX-CP400
ماشین حساب مهندسی کاسیو CASIO ALGEBRA FX 2.0 PLUS