یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
دکتر مهران حیدری سراج

دکتر مهران حیدری سراج

نام مدیر : جناب آقای دکتر مهران حیدری سراج

آخرین بروزرسانی : 1392/04/02

اطلاعات تماس ▼
وب سایت
تلفن 021-88966130 الي 9
موبایل
فکس
تلفکس
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-میدان فلسطین - خیابان ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی- کدپستي 1416645185

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.