یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
آموزشگاه فنی حرفه ای  شهیدقمی (برادران)

آموزشگاه فنی حرفه ای شهیدقمی (برادران)

نام مدیر : جناب آقای اکبری

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 0292-2222827  
فکس  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-ورامین-اول پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب آموزشگاه بهورزی ورامین - پلاک 126  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.