یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-88960080 الي 9  
فکس  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان ولی عصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر- کدپستي 1415755414  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.