یا
تجارت الکترونیک اول
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

نام مدیر :

اطلاعات تماس ▼
وب سایت
تلفن 021-6133
موبایل
فکس
تلفکس
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-کارگر جنوبی - میدان پاستور - خیابان پاستور

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
ماهیت کارگاه تولیدی / خدماتی
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت

آخرین بروزرسانی : 1391/11/28

Copyright 2010-2015 1st Co. All rights reserved.