یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

نام مدیر :

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-6133  
فکس  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-کارگر جنوبی - میدان پاستور - خیابان پاستور  
ماهیت کارگاه تولیدی / خدماتی
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.