یا
تجارت الکترونیک اول
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
تولیدی سیم و کابل آمل

شرکت تولیدی سیم و کابل آمل

نام مدیر : جناب آقای کرمانشاهی پور

اطلاعات تماس ▼
وب سایت
تلفن
موبایل
فکس
تلفکس 0121-2271068, 0121-2203698, 0121-2203990~1, 0121-2203435, 0121-2203201~2
آدرس

کارخانه: ایران-مازندران-آمل-شهرک صنعتی - فاز 1 - خیابان یاس-شرکت تولیدی سیم و کابل آمل- کدپستي 1

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
تولید سیم و کابل

آخرین بروزرسانی : 1392/12/08

Copyright 2010-2015 1st Co. All rights reserved.