یا
تجارت الکترونیک اول
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
اطلاعات تماس ▼
وب سایت وب سایت
تلفن تلفن 0711-7207315, 0711-7200098
موبایل موبایل
فکس فکس 0711-7200089
تلفکس فکس
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-بلوار مدرس، خیابان برجستان

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت

تحت پوشش : بنیاد مستضعفان و زمزم ایزو 9002 نوشابه

آخرین بروزرسانی : 1389/10/05

Copyright 2010-2016 1st Co. All rights reserved.