یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 0711-7207315   بیشتر
فکس 0711-7200089  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-بلوار مدرس، خیابان برجستان  
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
تحت پوشش : بنیاد مستضعفان و زمزم ایزو 9002 نوشابه
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.