یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
زمزم شیراز

شرکت زمزم شیراز

نام مدیر : جناب آقای مهندس ابوالقاسمی

آخرین بروزرسانی : 1389/10/05

اطلاعات تماس ▼
وب سایت
تلفن 0711-7207315, 0711-7200098
موبایل
فکس 0711-7200089
تلفکس
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-بلوار مدرس، خیابان برجستان

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
تحت پوشش : بنیاد مستضعفان و زمزم ایزو 9002 نوشابه
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.