یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 0561-2255590~6  
فکس 0561-2255597  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-خراسان جنوبی-بیرجند-بیرجند- کیلومتر 10 جاده بیرجند به کرمان -فاز 3- انتهای بلوار صنعت  
ماهیت شرکت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.