یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 0811-8261266 الی 77  
فکس 0811-8267329  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-همدان-همدان-میدان امام، خیابان تختی  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس 1379
شماره ثبت

زمینه فعالیت
هتلداری
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.