یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-55363547   بیشتر
فکس 021-55361281  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-چهارراه لشگر - خیابان معیری - پلاک 166- کدپستی 1334696464  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.