تماس با فروشنده
لوگو شرکت سرد ایران ساز

شرکت سرد ایران ساز

نام مدیر : محمد حقیقی

اطلاعات تماس سرد ایران ساز

وب سایت وب سایت www.sardiran.ir
تلفن تلفن
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 0511-8762118~9
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-بلوارشهید فکوری - نبش فکوری 70 - پلاک 13- کدپستي 9177973895

محصولات و خدمات

تونل انجماد با مبرد فریون
IQF تونل انجماد با مبرد آمونیاک
IQF تونل انجماد با مبرد فریون
پیش سرد کن با مبرد آمونیاک
تونل انجماد با مبرد آمونیاک
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد فریون
سردخانه زیر صفر با مبرد فریون
پیش سرد کن با مبرد فریون
یخساز با مبرد آمونیاک قالبی
یخساز با مبرد فریون بصورت قالبی و پودر
سردخانه بالای صفر با مبرد آمونیاک
آیس بانک با مبرد آمونیاک
آیس بانک با مبرد فریون
سردخانه بالا صفر با مبرد فریون
سردخانه زیر صفر با مبرد آمونیاک
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد آمونیاک