تماس با فروشنده
لوگو شرکت سرد ایران ساز

شرکت سرد ایران ساز

نام مدیر : محمد حقیقی

اطلاعات تماس سرد ایران ساز

وب سایت وب سایت www.sardiran.ir
تلفن تلفن
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 0511-8762118~9
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-بلوارشهید فکوری - نبش فکوری 70 - پلاک 13- کدپستي 9177973895

محصولات و خدمات

سردخانه زیر صفر با مبرد فریون
سردخانه بالا صفر با مبرد فریون
پیش سرد کن با مبرد آمونیاک
آیس بانک با مبرد آمونیاک
IQF تونل انجماد با مبرد آمونیاک
IQF تونل انجماد با مبرد فریون
آیس بانک با مبرد فریون
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد آمونیاک
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد فریون
پیش سرد کن با مبرد فریون