یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
دبستان پسرانه غیر انتفاعی جاوید

دبستان پسرانه غیر انتفاعی جاوید

نام مدیر : جناب آقای آرش انوشه پور

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-44211109  
فکس  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-بزرگراه اشرفی اصفهانی - تقاطع باغ فیض - خیابان شهیدبیدکی-پ.15- کدپستی 1461936163  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.