یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
ارتباط با فروشنده

از من بپرسید
مادیران خودرو (MVM)

مادیران خودرو (MVM)

نام مدیر : سرکار خانم خاجیک

مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-77884141   بیشتر
فکس 021-77297359  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فرجام شرقی - روبروی خیابان سراج - پلاک 388- کدپستي 1685683461  
ماهیت سایر
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.