یا
تجارت الکترونیک اول
یا

تجارت الکترونیک اول
مشخصات مجموعه ▼
نام تجاری
تلفن 021-66730667  
فکس 021-66346350  
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-فردوسی - خیابان تقوی - خیابان ارباب جمشید - کوچه مهر 1 - ساختمان آرا- کدپستي 11456  
ماهیت
نوع سهامی
سال تاسیس
شماره ثبت

زمینه فعالیت
Copyright 2010-2014 1st Co. All rights reserved.