میزان مورد نیاز : 50 دستگاه
قیمت مورد انتظار : 1000000.00 دلار آمریکا
احتراما در یک مجتمع تجاری دارای ملکی به متراژ 2600 متر مربع و ارتفاع 7.5 متر هستیم که کاملا برای ایجاد شهر بازی طراحی شده است ، به دنبال مشارکت در این امر هستیم به صورت ملک از ما و تجهیز و بهره برداری از شما